Risunki Lapinoj v statqe Carkaq ohota Uriq Adrianova v wurnale Helovek i zdorovqe 04.07.1998.-14